Dokumentacja

Dowiedz się jak w prosty sposób zintegrować Emaillabs z dowolnym narzędziem do wysyłki email korzystając z API lub Restful SMTP.

Dane zagregowane

Funkcja umożliwia pobranie danych zagregowanych z podziałem na statusy. Zapytanie należy kierować na podany poniżej adres przy użyciu metody GET:

Adres URL:

Metoda:

Wywołanie:

 

Parametry:

Parametr Opis Wymagalność
smtp_account Nazwa konta SMTP tak
date_from Data od w formie timestamp tak
date_to Data do w formie timestamp nie
Różnica pomiędzy date_from a date_to nie może wynosić więcej niż 62 dni

Wynik zapytania:

 

Zwrócone parametry:

Parametr Opis
code status zwrócony przez serwer w formie numerycznej
status status zwrócony przez serwer w formie tekstowej
message wiadomość z serwera w formie tekstowej
data tablica z rezultatem zwróconym przez serwer ( może posiadać tablicę błędów które utrudniły wysyłkę wiadomości ). Dane reprezentowane są w formacie: Data > Godzina > Status : Wartosć ( ilość wiadomości )

 

Przykłady użycia:

Jeżeli masz problem z SSL-em dodaj poniższe linijki

Wkrótce dostępny
Wkrótce dostępny

Utwórz konto w E-mailLabs już dziś

Wysyłaj do 24 000 wiadomości e-mail miesięcznie zawsze za darmo